ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bağımlılıkta Koruyucu Faktörler Nelerdir ?

Güncelleme Tarihi: 08/12/2017

    Bağımlılıktan koruyucu faktörler:

 1- Bireysel faktörler                                                

 • Uygun erken gelişim ve konuşma,               

 • Zekâ düzeyinin yüksek olması,                                 

 • Sağlıklı olmak,                                              

 • Sevecen olma,                                              

 • Uyumlu olma,                                   

 • Başarılı, olumlu özellikleri olan arkadaşlar,

 • Ailenin ve ergenin beklentilerin sağlıklı olması,     

 • Ergenin İç disiplinin olması,                         

 • Ergenin İçsel kontrolünün varlığı,                    

 • Sorun çözme yetilerine sahip olma,            

 • Toleranslı olma 

 2- Aile ve sosyal çevre                                  

 • Ailenin sosyoekonomik düzeyinin çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması,

 • Öğrenmeyi destekleyen ebeveynler,                       

 • İyi komşuluk ilişkileri,                                   

 • Ebeveynlerin yüksek eğitim seviyesi,                      

 • Kontrollü serbesti sağlama,                         

 • Ebeveynin sigara, alkol ve uyuşturucuya olumsuz bakışı,

 • Ailede ve toplumda suç işleme oranının az olması,

 • Ailenin eğitimi önemsemesi ve beklentilerini yüksek tutması,

 • Akraba ilişkilerinin güçlü olması,                 

 • Okulun gence kendini gerçekleştirmesi için olanaklar sunması,

 • Öğrenme, katılım ve sorumluluğu destekleyen okul ortamı,

 • Kaliteli sağlık hizmeti,                      

 • Sosyal hizmetin varlığı,                                

 • Stresli yaşam olaylarının az sayıda olması, 

 • Dört çocuktan az olması,                             

 • Evlilik ilişkisinde fazla çatışma olmaması,                  

 • Olumlu akran, başarılı benlik saygısı yüksek arkadaş,

 • Ebeveynlerin uygun çocuk yetiştirme tutumları,    

 • Çocuk ve ebeveynler arasında güçlü bağların olması,

 • Ebeveynlerin çocuğun hayatıyla yakından ilgilenmeleri,

 • Ailenin destekleyici tutumları, çocuğun maddi, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması,

 • Net sınırlar belirlenmesi ve tutarlı bir disiplin anlayışının olması,

 • Ebeveynin çocuğunun nerede ve kiminle olduğunu bilmesi koruyucu faktörler olarak söylenebilir.